1. Thường rất khó yêu, thích sớm nhưng yêu rất muộn. Nói chung là thuộc tuýp người dễ lay động xúc cảm nhưng lay nhanh bao nhiêu thì dừng nhanh bấy nhiêu 2. Rất thích chinh phục, càng khó cưa càng phải cưa bằng được 3. Trái tim rất